ניהול ופיקוח בנייה עבור קבוצות רכישה

ליווי קבוצות רכישה

פרויקט המנוהל על ידי קבוצת רכישה דורש מהנהלת הקבוצה הובלה ומעורבות בנושאים שונים הקשורים בין היתר לתכנון ולביצוע הפרויקט. כדי שתיכנון הפרויקט ינוהל נכון, חשוב מאוד שמפקח בנייה מקצועי יהיה מעורב כבר בשלבי התיכנון הראשונים של הפרויקט. זאת במטרה להתאים את התיכנון לצרכים ולדרישות של קבוצת הרכישה. מניסיוננו פעמים קורה שתכנון ראשוני אשר לא לווה על ידי מפקח, בוטל על ידי הרשויות ו/או על ידי קבוצת הרכישה עצמה, עקב חוסר התאמה. עקב הביטול היה צורך לחזור על התיכנון משלביו הראשוניים.

ליווי קבוצת הרכישה - שלב התכנון

הכרות ובניית תוכנית עבודה עם האדריכל הפרויקט. ליווי במינוי מתכננים כגון קונסטרוקטור/מהנדס, יועץ חשמל, אינסטלציה, תנועה ויועץ מיגון. ניתוח הצעות מחיר וסיכום תנאי ההתקשרות עם המתכננים. לאחר סיכום הסכמי התקשרות היועצים מגישים תיכנון ראשוני. תפקיד המפקח לייעץ להנהלת קבוצת הרכישה בבחירת חלופת התיכנון המיטביות ובניית אומדן תקציב ראשוני. בקרה אחר התקדמות המתכננים, היועצים והתקשורת המקצועית בניהם. מעקב אחר תהליך הרישוי מול הרשויות עד להוצאת היתר בנייה.

מכרז קבלנים ומינוי קבלן זוכה בקבוצת רכישה

הכנת מכרז קבלנים הכולל איסוף, ריכוז ועריכת כלל מסמכי המכרז מכלל היועצים הכוללים: תוכניות עבודה, תוכניות הגשה, מפרטים טכניים, מפרטים כלליים, דרישות והנחיות מפורטות לביצוע הפרויקט של קבוצת הרכישה. עריכת הנחיות מפורטות לביצוע הפרויקט של קבוצת הרכישה. עריכת מסמכי הסכם ביצוע על נספחיו, מול קבלן ראשי מיועד, יחד עם העורך דין של הקבוצה. המפקח מבצע מכרז קבלנים הכולל, סיור קבלנים בשטח האתר, הפצת המכרז בין הקבלנים המתמודדים, השוואת הצעות המחיר מהקבלנים שנגשו למכרז, ליווי נציגי קבוצת הרכישה בניהול משא ומתן עד להחלטה על הקבלן הזוכה.

עבודה מול הליווי הבנקאי בקבוצת רכישה

ליווי הנהלת קבוצת הרכישה לפגישות תקצוב פרויקט הבנייה עם נציגי הבנק או הגורם מממן אחר, כל זאת עד לקבלת דוח אפס. מעקב אחר אישור הקבלן המבצע על ידי הליווי הבנקאי. הכנת חשבון חודשי מול הליווי הבנקאי, ביצוע סיור אחת לחודש עם שמאי הבנק לאישור החשבון. בקרה על מסגרת התקציב, התראה במקרה של חריגה צפויה.

פיקוח על הבנייה בקבוצת רכישה

בחינה ובקרה של כל הפעולות הנדרשות על פי ההיתר המבוצעות על ידי הקבלן המבצע טרם תחילת העבודה כגון:  ביטוח קבלנים, אישורי וועדה לביצוע העבודות, הכנות שטח הבנייה, פירוק תשתיות קיימות במגרש, אישור בזק, מקורות, גידור, שילוט וכו'. פיקוח על איכות ביצוע עבודת הקבלן ומעקב אחר עמידתו בתנאי ההסכם. פיקוח על לוח הזמנים של ביצוע פרויקט הבנייה, ושימוש בחומרים הנדרשים. אישור חשבון חודשי מצטבר של הקבלן המבצע. מעקב אחר הזמנת הקבלן את כל  הגורמים העורכים את הבדיקות הנדרשות לפרויקט. לדוגמא, בדיקת אטימות ממדים, בדיקת כיבוי אש,  בדיקת ספרנקלרים, בדיקת אטימות גגות ועוד. פיקוח ומעקב אחר הזמנת יועצים לפיקוח עליון וחתימה על יומן עבודה. מעקב אחר הקבלן והאחראי מטעמו להוצאת טופס 4 ואישור אכלוס.

מעקב ובקרה אחר טיפול הקבלן – בדיירי קבוצת רכישה

מעקב אחר טיפול הקבלן בדיירי קבוצת הרכישה, פיקוח על תאום וביצוע ההתאמות לדיירי קבוצת הרכישה במסגרת הליך שינוי הדיירים. ליווי במסירת הפרויקט מהקבלן לקבוצת הרכישה, על ידי ביצוע פרוטוקול מסירה לכל דירה ופרוטוקול מסירה לשטחים הציבוריים. מעקב אחר השלמת העבודות על פי פרוטוקול המסירה עד השלמה למסירת הדירות והשטחים הציבוריים לדיירי קבוצת הרכישה.

שנת הבדק

ליווי ופיקוח במהלך ביצוע העבודות שידרשו לתיקון כל פגם שיתגלה בפרויקט בתקופת הבדק, עריכת פרוטוקולים לליקויים, קביעת פתרון לביצוע, בדיקת ביצוע עבודות התיקון, בקרה וקבלה של סיום העבודות.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.