ליווי יזמים בניהול ופיקוח
לבנייה רוויה, משרדים ומסחרית

עבודה מול היזם

כוללת בחינת פוטנציאל הנכס, בחינת חלופות תיכנון לניצול המירבי של הנכס, בניית אומדן תקציב כספי ראשוני בתאום עם המזמין ובניית פרוגרמה כללית לפרויקט. דיווח ליזם על כל חריגה קיימת או צפויה של מסגרת התקציב בעת תהליך התיכנון והבנייה, מתן יעוץ על חלופות בעת הצורך ביישום הנחיות המזמין. דיווח על כל חריגה צפויה או קיימת בלוח הזמנים המוסכם, תוך ניתוח סיבות החריגה והמלצה על צעדים שיש לנקוט. 

עבודה מול יועצים

בחירת יועצים ומתכננים באמצעות ראיונות מקצועיים, מכרז או קבלת הצעות מחיר. ייצוג המזמין מול מתכנני הפרויקט. עבודה עם כלל מתכנני הפרויקט, ניהול הפרויקט מול יועצים ספקים, קבלנים ומוסדות הרישוי כגון כיבוי אש, ועדות בנייה והגא עד לקבל התר בנייה. העבודה כוללת בנוסף ניהול שוטף ומעקב אחר לוחות זמני התיכנון, תאום בין היועצים השונים והתאמת התוכניות והמפרטים לדרישות הלקוח.

עריכה וניהול מכרז קבלנים

עריכת הצד המנהלי והטכני של ההתקשרות מול הקבלן. איסוף כלל תוכניות הפרויקט מהמתכננים והיועצים. התאמת המפרטים הטכניים לדרישות הפרויקט. איסוף מסמכי המכרז וההסכם מעורך הדין על כלל הנספחים. הכנת תקציב כספי לפרויקט, עריכת סיור קבלנים והפצה מכרז קבלנים על פי סיווג והיקפי עבודה מתאימים. ניתוח הצעות המחיר. בחירת קבלן זוכה ומתן צו התחלת עבודה.

עבודה מול הליווי הבנקאי

ליווי היזם לפגישות תקצוב הפרויקט מול הבנק עד לקבלת דוח ליווי. קביעת סיור חודשי עם השמאי של הבנק ועריכת סיכום חשבון חודשי תוך הקפדה על מסגרת התקציב וקבלת תזרים מהחשבון הליווי לפרויקט.

פיקוח על הבנייה

בחינה ובקרה של כל הפעולות הנדרשות על ידי הקבלן המבצע טרם תחילת העבודה. מעקב שוטף על עמידת הקבלן בהסכם עימו לרבות כל ההיבטים הביצועיים. בחינה ומעקב אחר לוח הזמנים של עבודות הביצוע, בקרה אחר טיב ביצוע הבנייה ואספקה ושימוש בחומרים הנדרשים. אישור חשבונות קבלנים וספקים.  מעקב אחר הזמנת כל הבדיקות הנדרשות לפרויקט. לדוגמא, בדיקות בטון, בדיקת מערכות שרברבות, שליפת חיפויים ועוד. מעקב אחר הזמנת יועצים לפיקוח עליון. ליווי הגורם האחראי להוצאת טופס 4 ואישור אכלוס.

מעקב ובקרה אחר טיפול הקבלן בלקוחות הקצה

כגון, שוכרים פרטיים, משרדים, מוסדיים, ממשלתיים, הדיור הממשלתי. פיקוח על תאום וביצוע ההתאמות לשוכרים, שינויי דיירים, שינויי יזם. ליווי במסירת הפרויקט מהקבלן ליזם, לרוכשים וללקוחות הקצה.

שנת הבדק

ליווי ופיקוח במהלך ביצוע העבודות שידרשו לתיקון כל פגם שיתגלה בפרויקט בתקופת הבדק, עריכת פרוטוקולים לליקויים, קביעת פתרון לביצוע, בדיקת ביצוע עבודות התיקון, בקרה וקבלה של סיום העבודות.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.