מפקח בנייה

מפקח בנייה

תפקידיו של מפקח הבנייה רבים ומגוונים. מפקח הבנייה הוא אחד מבעלי התפקידים המשפיעים ביותר על הצלחת הפרויקט בפרמטרים החשובים ביותר – זמן, עלות ואיכות. מפקח הבנייה מלווה את הפרויקט משלב ההיערכות לביצוע ועד לסיום הפרויקט ומסירתו ללקוח. תפקידו של המפקח לייצג את האינטרס של המזמין אשר היינו שונה מהאינטרס של הקבלן המבצע. המפקח אמור להגן על הלקוח מתקלות ביצוע העלולות לגרום לנזק כלכלי, עיקוב בלוחות זמנים ואף במקרים קיצוניים לתביעות משפטיות.

מה תפקידיו של מפקח הבנייה על פי שלבי הפרויקט?

ההערכות לתחילת ביצוע בנייה

בדיקת התכנון

על מפקח הבנייה לבדוק את הנושאים הבאים טרם תחילת העבודות: האם קיימות כל התוכניות והמפרטים הנדרשים לביצוע הפרויקט. האם התכניות המפורטות והמפרטים הועברו לסטטוס "לביצוע" על ידי המתכננים והיועצים. האם כלל המתכננים והיועצים אישרו את התכנון. האם ההסכם עם הקבלן המבצע ערוך בהתאמה לתכנון.

בדיקת הערכות הקבלן מול הרשויות

על המפקח לבדוק מול הקבלן המבצע קיום כלל האישורים הנדרשים לתחילת ביצוע כגון: תאום הנדסי עם מחלקות העירייה, הסדרי תנועה, פרוק תשתיות חשמל, ביוב, מים ועוד וקיום ביטוח קבלני. בדיקת העברת כלל האישורים לרשויות ודיווח על תחילת עבודה למשרד העבודה ולרשות המקומית. בסיום כלל הדרישות המפקח ימסור צו התחלת עבודה לקבלן המבצע.

בדיקת הערכות הקבלן מול המבצעים והספקים

בדיקת ואישור קבלני המשנה של הקבלן ביחס לדרישות הפרויקט מבחינת היקף, כוח אדם, אישורי רשויות ואיכות ביצוע. בדיקת הספקים אשר הקבלן מבקש לאשר. דרישה מהקבלן המבצע להגיש רשימת חומרים ואופני ביצוע לאישור המפקח. דרישה מהקבלן להגשת תכניות  Shop Drawing לעבודות מסוימות על פי החלטת המפקח ואישורם. פעולות אלו נעשות כדי שקבלני המשנה והספקים ילמדו את פרטי הפרויקט וזאת במטרה למנוע תקלות ואי הבנות בעתיד.

קביעת נהלי עבודה

קביעת נהלי עבודה עם הקבלן המבצע בנושאים הבאים: מועדים קבועים לפגישות עבודה, יומני עבודה, נהלי בטיחות, מעקבים ודיווחים, הגשת חשבונות, אופני מדידה, לוחות זמנים, בקרת איכות, בדיקות מעבדה, דרישות לחריגים, תיעוד מסמכים וכו'.

ביצוע הבנייה

איכות ביצוע העבודות

בדיקת רמת דיוק, שימוש בחומרים הנכונים, בדיקה ובקרה של הציוד והחומרים אשר מסופקים לאתר הבנייה בהתאמה למפרט הטכני ולתוכניות. בדיקת פעולות הבנייה הנעשות בפרויקט בהתאמה לתקנים הנדרשים. מעקב אחר סדר שלבי הביצוע הנכונים של פרויקט הבנייה.

בטיחות

במשך שנים רבות האחריות לבטיחות באתר הייתה נחלתו הבלעדית של מנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי. בשנים האחרונות האחריות לבטיחות באתר הוטלה בן היתר על מזמין העבודה. משמעות הדבר שעל מפקח הבנייה לדווח על חריגות בנהלי הבטיחות בפרויקט.

חשבונות

בדיקת חשבונות הקבלן והספקים השונים, אישור החשבונות על פי המסוכם. עריכת חשבונות לגורם הממן לטובת דוחות ליווי ועזרה בבקרה התקציבית של פרויקט הבנייה. בדיקה ובקרה של דרישות הקבלן לחריגים ודיווח על צפי בחריגה תקציבית.

בדיקות ובקרת יועצים / מתכננים

מעקב אחר הזמנת הקבלן את מערך הבדיקות הנדרש כגון, בדיקות בטון, בדיקות סוניות, שליפת חיפוי חוץ, אטימות ממדי"ם, חוזק מעקות, חומרי גמר, וכלל הבדיקות הנדרשות לאישור פרויקט הבנייה. זימון היועצים והמתכננים לפיקוח עליון ומעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים במקרה הצורך. 

לוחות זמנים

מעקב ובקרה אחר לוחות הזמנים של פרויקט הבנייה. במקרה של עיכוב בלוחות הזמנים, בחינת חלופות שיטת הביצוע או שינוי כמות כוח האדם, כל זאת על מנת לצמצם את העיכובים הצפויים בעבודות הבנייה.

סיום העבודות

איכות

בדיקת איכות העבודות עד השלמת פרויקט הבנייה. ביצוע פרוטוקול מסירה בהתאמה לתוכניות, למפרטים הטכניים ולתקנים הנדרשים. מעקב אחר השלמת העבודות על פי פרוטוקול המסירה.

תיעוד

איסוף כלל החומר של פרויקט הבנייה, תוכניות, מפרטים, יומני עבודה, סיכומי פגישות, תכניות AS MAID תיעוד חומרים, רשימת ספקים וקבלנים, תעודות אחריות וכו'. קבלת תיק מיתקן מהקבלן המבצע ומסירת פרויקט הבנייה למזמין.

אישורי אכלוס

מעקב אחר פעולות הקבלן המבצע לקבלת הדרישות והמסמכים הנדרשים לסיום הפרויקט כגון טופס 4, תעודת גמר או אישור רישוי עסקים.

חשבונות

אישור חשבון סופי הכולל החזרת "עכבונות" ו/או ערבויות ביצוע. עד קבלת אישור העדר תביעות מהקבלן המבצע.

נשיא ניהול ופיקוח בנייה

נשיא ניהול ופיקוח בניה- מפקחים בתחום הבניה, בעלי ניסיון למעלה מ-30 בתחום ביצוע עבודות בנייה לסוגיהן וניהול פרויקטים רבים. ניסים נשיא בעל ניסיון רב בתחום הפיקוח והבניה ועובד ברמה מקצועית גבוהה, ברמת סטנדרט שרות גבוה, יכולות ארגונית וניהולית גבוהה ויחסי אנוש מצוינים המובילים כל פרויקט של פיקוח בניה להצלחה מרבית.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.